MC Barvínek
Ruská 16
326 00 Plzeň - Slovany

Telefon
602 157 772 (Erika) 
606 909 633 (Petra)
777 952 117 (Věrka)

e-mail

mcbarvinek@centrum.cz

e-mail webadministratora
info@mc-barvinek.cz

Jak to u nás vypadá

1 MC Barvínek se oblékl do námočnického
2 Maják nám ukazuje směr..
3 U nás najdete i rozkvetlou louku...
5 Malá kuchyňka na přípravu občerstvení
I žabka se díví, co včechno umíme...
Molitanové desky se změní na výletní parník...
Rybník plný

Najdete nás na Facebooku

| |
Bez_nazvu

Kroužky pro děti - aktuální info

Rezervujte si pro svoje dítě místo ZDE. Všem rezervovaným pošleme emailem přihlášku a budeme je dále informovat. Děkujeme

Pondělí 16,30-17,30ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA  pro malý zájem kroužek ZRUŠEN

Minimální počet pro otevření kroužku 5 dětí.

Pro děti ve věku 4-6 let, skupina 6-8 dětí

Cena za pololetí 800 Kč

Obsah kurzu: Angličtina pro předškoláčky, naučí se základní slovní zásobu a větná spojení. Výuka bez psaní a čtení s využitím obrázků, skládanek, her, pohádek, říkadel, písniček. Výuka bude doplněna poslechem audiokazet, hraním scének v AJ. Za školní rok si děti osvojí ca 50 slovíček a 30 slovních spojení. První týden v měsíci se učíme nová slova a slovní spojení, ostatní týdny v měsíci opakujeme a doplňujeme. Okruhy: Ahoj, já jsem..., moje rodina, barvy, čísla, ovoce a zelenina, velikosti a tvary, zvířátka, můj dům, moje hračky, vlastnosti a protiklady.

Pondělí 17,40-18,40DRAMATICKÝ KROUŽEK - pro malý zájem kroužek ZRUŠEN 

Pro děti ve věku 6-8 let, skupina 8-10 dětí

Cena za pololetí 800 Kč

Obsah kurzu: herecká a loutkoherecká činnost, praktická a výtvarná činnost spojená s divadelním prostředím, osobnostní rozvoj, rozvoj kreativity a komunikace, dechová a hlasová cvičení, pohybová cvičení a improvizace. Okruhy: děti se hravou formou dozví základní dramatické pojmy, co je to divadlo, scéna, opona, jeviště, hlediště, kulisy, režisér, dramaturg, scénář, pantomima, muzikál, loutkové divadlo. Budou vyrábět loutky, maňásky, vlastní divadlo z krabice od bot. V rámci pohybových cvičení budou procvičovat chůzi, poskoky v rytmu, vyjádření různých druhů pohybu. Práce s hlasem, barvou a sílou hlasu, hlasová a dechová cvičení, zpěv, krátké hrané scénky, komunikační hry individuální i ve skupinkách, mluvní cvičení, hravé jazykolamy a mluvené slovo. Děti společně vyberou a nastudují pohádku na vánoční besídku, jarní besídku a závěrečný minimuzikál. 

Úterý 15,00-16,30PALETKA- výtvarný kroužek - KURZ OBSAZEN

Pro děti ve věku 5-8 let, skupina 8-10 dětí

Cena za pololetí 800 Kč

Obsah kurzu: Děti si vyzkouší nejrůznější výtvarné techniky (malba, kresba, modelování, dekorování textilu) práci s tradičními i netradičními materiály.

Středa 16,30-17,30 RYTMIKA- KURZ OBSAZEN

Pro děti ve věku 5-7 let, skupina 8-10 dětí

Cena za pololetí 800 Kč

Obsah kurzu: cílená hudebně-pohybová průprava zaměřená na rozvoj správného držení těla, dýchání, pohybové paměti, hudebního sluchu a řečových dovedností. Vnímání rytmu a melodie, improvizace pomocí hraní na Orffovy hudební nástroje, koordinace sluchu a pohybu, poslech a vyjadřování hudby pohybem, kolektivní tanečky, základy tance, taneční a interaktivní hry, rozvoj fantazie a kreativity, prostorové hry, nácvik orientace v prostoru, hry na rozvoj smyslového vnímání, procvičování paměti, sluchu, hmatu a myšlení, melodizace a rytmizace říkadel. Okruhy: Hry se slovy, rozpočítávadla, nácvik tanečku na vystoupení, Zpíváme a posloucháme, poslech rytmizace písniček, poslech různých zvuků zahraných na elektrické varhany, poslechové hádanky, zpěv dětských pochodů, chůze do rytmu, Četroviny, aneb jak tancují čerti v pekle, nácvik na Mikulášskou besídku, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

Středa 17,40-18,40 FLÉTNA + KYTARA K TÁBORÁKU - pokročilí flétna + Kytarový kroužek

Spojený kroužek, výuka bude probíhat současně, lektorka se bude střídavě věnovat flétnistům, zatímco kytaristu budou mít tématicky zaměřenou samostatnou práci, a opačně. Děti mají možnost se přirozeně seznámit i se hrou na druhý nástroj.

Pro děti ve věku 5-10 let.

Cena za pololetí 1000 Kč

Čtvrtek 16,30-17,30KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ - KLUB PRO MALÝ ZÁJEM ZRUŠEN 

pro děti ve věku 6-7 let určeno pro děti předškolní, nebo děti s odkladem školní docházky, skupina 6-8 dětí

Cena za pololetí 1000 Kč

Obsah kurzu: Formou her bude kurz zaměřen na rozvoj dovedností a rozšiřování znalostí získaných v MŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Klub bude orientován na pěstování a upevňování správné výslovnosti, na rozvoj slovní zásoby a na nápravu drobných logopedických vad. Hry povedou Vaše děti k rozvoji soustředění při samostatných i skupinových činnostech, trénovat budeme techniky správného držení tužky při psaní, koordinace ruky a oka, provádět budeme cviky a hry na procvičování jemné motoriky, budeme trénovat paměť, procvičovat základní myšlenkové operace, logické a matematické myšlení. Další témata: výchova ke spolupráci a vzájemné pomoci v kolektivu, umění se učit a cítit zodpovědnost, motivace k jednotlivým činnostem. Hlavním účelem klubu je trénovat děti na plynulý a bezproblémový přechod do školní lavice bez stresu, trémy a strachu.

Čtvrtek 17,40-18,40 KYTARA - základní kytarové akordy a písničky k táboráku KROUŽEK PŘESUNUT NA STŘEDU OD 17,40

Začátečníci Pro děti ve věku 6-9 let maximálně 5 dětí

Cena za pololetí 1000 Kč

Obsah kurzu: Výuka základních akordů na šestistrunné kytaře 3/4 velikosti.(pokud máte doma velkou kytaru, není problém, pouze bude nutné vyměnit struny za nylonové). Děti se nebudou učit noty, ani hrát podle not, během I. pololetí se naučí ca 4-5 akordů a asi 8 písniček. Ve II. pololetí se naučí další akordy, vybrnkávání, vyzkouší hru trsátkem, zkusí kytaru samy naladit. Naučí se několik dalších písniček k táboráku.

Pokud Vás zaujal jakýkoliv kurz, rezervujte si místo v našem rezervačním systému ZDE na spřáteleném webu Barevné Nitky, nebo pište na email mcbarvinek@centrum.cz

  

sdílet na facebook